WEGWIJZER INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

THEMA'S

In dit deel vinden jullie mappen met informatie over allerlei thema’s en onderwerpen die aan de orde kunnen komen bij jullie contact met jeugdhulporganisaties of gemeenten.
In de mappen kunnen artikelen en adviezen zitten, maar ook verslagen, boeken- of internettips, onderzoeksgegevens en wat er allemaal nog meer te bedenken valt over een onderwerp …..

De ene map bevat al meer informatie dan de andere. Jullie bijdragen voor de themamappen zijn dan ook meer dan welkom!
Ook is het altijd mogelijk om nieuwe onderwerpen aan te dragen en zo een nieuw thema-dossier te laten starten. Klik op de contactbutton boven in het scherm om je bijdragen en ideeen door te geven!

Als je informatie zoekt over onderwerpen die niet in deze dossiers staan, verwijzen we je graag naar de website van het Nederlands Jeugdzorg Instituut.

 

Dit is het overzicht van actuele dossiers:

18 plus
Centrum voor Jeugd en Gezin
Clientenparticipatie
Klachtbehandeling
Media en communicatie
Privacy
Rechten van het kind
Regels in de instelling
Vertrouwenspersoon
Jeugdwet