WEGWIJZER INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

Links
Hier vind je links naar allerlei websites die handig zijn voor leden van clientenraden. In de loop van de tijd zal het aantal links nog flink toenemen. Kom hier dus zeker nog een keer kijken!

Als je zelf een link kunt aanbevelen naar een informatieve site, geef dit dan even door via de button 'contact' hierboven. Als de link ok is, zetten we die er hier graag bij!


Aangesloten instellingen
Bureau Jeugdzorg Limburg
Mondriaan Kind en Jeugd
Mutsaersstichting
Rubicon Jeugdzorg
XONAR
Cliëntenparticipatie
Jongeren Informatie Punt
Jongeren Netwerk Limburg
LOC Zeggenschap in Zorg
Nationale Jeugd Raad (NJR)
Publiek-politiek
Cliëntenbelangen
Kinder en Jongeren Rechtswinkel
LOC, zeggenschap in zorg
Nationale Hulpgids (PGB zorgaanbieders thuis)
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Patiëntenvereniging.pagina
Per saldo (PGB)
Stichting Alexander (jongerenparticipatie)
Stichting de Pijler
Vrijwilligerswerk in de zorg
Zorgbelang-Nederland (info, klachten, rechten)